Eldre i Trondheim skal få færre hjelpere

Eldre som får hjelp av hjemmetjenesten i Heimdal distrikt, kan oppleve å få over 13 ulike ansatte innom i løpet av én uke.

Mye hjelp: Hjelpebehovene varierer mye hos de eldre. Mens enkelte kan klare seg med et ukentlig besøk fra hjemmetjenesten, har andre behov for seks-åtte besøk i døgnet. 

I Strinda hjemmetjeneste får en bruker i gjennomsnitt besøk av nærmere sju ulike ansatte i løpet av én uke.