Pasientombud bekymret:

Frykter lange vakter for gravide leger

Pasientombud Elin Hagerup er bekymret for pasientenes sikkerhet hvis høygravide leger blir tvunget til lange vakter.

- Min bekymring handler utelukkende om pasientenes sikkerhet. Vi kan ikke ha en situasjon hvor du i en akuttsituasjon kan risikere å bli operert av en høygravid lege som har vært på vakt i 17 timer. Det er rett og slett uforsvarlig, sier Hagerup.