Trondheimsbudsjettet:

Ottervik: Svært bekymret over kutt i skolen

Dette mener politikerne om rådmannens forslag til budsjett.

Uenige: Rita Ottervik er svært skeptisk til Morten Woldens forslag om betydelige omprioriteringer innen skolesektoren. 

Ordfører Rita Ottervik mener rådmannen legger opp til et solid og ansvarlig budsjett. Likevel er hun bekymret over flere ting, særlig det at rådmannen kutter totalt 27 millioner kroner fra ordinær undervisning og omprioriterer pengene blant annet til barn med spesielle behov. Det betyr at hver skole får nesten 500 000 mindre å rutte med i snitt per skole.