Flest pasienter reinnlegges i Midt-Norge:

- For pasientene innebærer det en enorm påkjenning

Eldre som har vært innlagt ved sykehus i Helse Midt-Norge, har størst risiko for å bli innlagt igjen etter at de er utskrevet.

Alvorlig: Samhandlingsdirektør Tor Åm sier St. Olavs Hospital nå vil gå grundig inn i rapporten som viser at mange eldre pasienter må legges inn på nytt etter et sykehusopphold. 

Nesten én av tre som var innlagt for behandling av astma eller kols, måtte reinnlegges. Blant eldre pasienter med hjertesvikt, havnet én av fire tilbake på sykehuset etter at de ble utskrevet.