Må bygge ferdig to superbussholdeplasser i uken hver uke i 16 måneder

Superbussprosjektet i Trondheim fra 2019 har et voldsomt tidspress. Det må bygges ferdig to holdeplasser i uken for å bli ferdig i tide.

Innføring av de tre superbussrutene, selve bærebjelken i den nye rutestrukturen, forutsetter bygging eller ombygging av totalt 132 nye holdeplasser.