- Ap-krangel ødelegger for Innherredsveien

Intern krangel i Arbeiderpartiet gjør at prøveprosjektet med miljøgate i Innherredsveien neppe blir realisert med det første.

Bekymret: Bystyrerepresentant Trond Åm (V) ønsker forsøk med miljøgate i Innherredsveien. Men Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune klarer ikke bli enige om ordlyden i det politiske vedtaket. Fylkeskommunen vil prioritere traséen for superbussen. 

- Både fylkestinget og bystyret har vedtatt et prøveprosjekt med to felt og miljøgate i Innherredsveien. Men veieier fylkeskommunen og Trondheim kommune som regulerende myndighet, klarer ikke å bli enige om ordlyden i vedtaket, sier Trond Åm, bystyrerepresentant for Venstre.