- Prioriter kollektivtrafikken i Innherredsveien

- Når Venstres Trond Åm sier at hensynet til superbussen i Innherredsveien ikke må få skygge for alt annet, synes jeg det er en merkelig uttalelse, sier Karin Bjørkhaug (KrF).

Uenighet: Trond Åm (V) ønsker miljøgate i Innherredsveien, men møter motbør for forslaget om å omklassifisere den til kommunal vei. 

Hun er leder av infrastrukturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune og opptatt av å legge forholdene best til rette for kollektivtrafikken i Innherredsveien.