Nytt nasjonalt arkiv i Trondheim:

Sikrer historien om havbruksnæringen

Nå kommer ikke oppdrettsnæringen til å gå i glemmeboken.

Hemmelig skatt: Først nå er det realisert et nasjonalt arkiv for materiale om landets oppdrettsbransje. Christina Næss, Svein Bertil Sæther, Ann Siri Hegseth Garberg og Atle Brandsar jobber med å gjøre det tilgjengelig for forskere og alle og enhver. 

Lurer du på hva som egentlig foregikk da bestefar startet med fiskeoppdrett? Eller hvorfor det ble satt i gang storstilt innfrysing av laks på 90-tallet, og hva som skjedde med fiskere og andre ofre for den dramatiske konkursen i Fiskeoppdretternes Salslag?