Har 126 medlemmer, men er for liten til å få klage

Vil stoppe Salmars havmerd, men stoppes selv

Går alt etter Salmar-selskapet Ocean Farmings plan, vil den store havmerden være på plass i Frohavet innen september neste år. Men en miljøorganisasjon vil stoppe prosjektet.

Avvist som klager: Rune Jensen og miljøorganisasjonen Salmon Camera stoppes i kampen mot Salmars havmerde. 

Villaksorganisasjonen Salmon Camera mener at tillatelsen for havmerden er gitt i strid med både overordnet lovverk, politiske føringer, forskrifter og naturmangfoldloven – og krever tilsagnet omgjort.