Trondheim på europatoppen i forskning

Trondheim står for 30 prosent av forskningssamarbeidet med norsk næringsliv. Trøndelag er blant de europeiske regionene med flest forskere og mest forskningspenger per innbygger.

Forskningsbyen: NTNU og Sintef har gjort Trondheim til teknologihovedstaden og den byen med forskningsmiljøer som samarbeider mest med næringslivet.   Foto: vegard eggen

Ingen annen norsk by kan sammenligne seg med Trondheim når det gjelder samarbeid mellom forskning og bedrifter.