Striden om Gråkallen vinterpark:

Mener bystyret kan ha brutt lovverket

Geirmund Lykke (KrF) og SV, V, Sp og MDG vil undersøke om bystyret i Trondheim brøt loven da de vedtok å gi Gråkallen vinterpark unntak fra bestemmelsene om å bygge gang- og sykkelvei til Skistua.

KrFs Geirmund Lykke mener bystyret kan ha brutt plan- og bygnignsloven når flertallet gikk inn for å gi Gråkallen vinterpark dispensasjon fra rekkefølgekravet om å ikke bygge gang- og sykkelvei til Skistua. Nå skal Fylkesmannen sjekke lovligheten av vedtaket. 

Et flertall i bystyret vedtok 29. september at Gråkallen vinterpark skulle få dispensasjon fra rekkefølgekravene i forbindelse med reguleringsplanen for den nye vinterparken i Bymarka. Opprinnelig hadde bystyret i Trondheim vedtatt at en gang- og sykkelvei måtte stå ferdig før alpinanlegget kunne åpne.