- Nødetatene for dårlig trent på pågående voldshendelser

Politi, brann og helse øver for lite sammen for å kunne bekjempe pågående voldelige og livstruende hendelser.

Knivdrama: To personer ble knivstukket på Torvet i Trondheim 14. april 2015. Politiet skjøt varselskutt da gjerningsmannen ble pågrepet. Store deler av Torvet ble sperret av. Hendelsen inngår i mastergradsoppgaven til politibetjent Tore Walden. 

Mer samtrening vil sikre en god og effektiv innsats. Brann og helse bør utstyres med verneutstyr, men ikke skytevåpen.