Pengemangel rammer skjønnsbehandling av E6 sør

Budsjettet i Sør-Trøndelag tingrett er så strupet at flere rettssaker må utsettes eller behandles på mye kortere tid enn ønskelig.

Ekspropriasjon: Rundt 200 grunneiere blir berørt av byggingen av ny E6 mellom Heimdal og Melhus. Sør-Trøndelag tingrett har som følge av budsjettsituasjonen signalisert avkortet skjønnsbehandling. 

Den vanskelige økonomiske situasjonen kan gå ut over skjønnsbehandlingen av den nye E6 mellom Jagtøyen på Melhus og Senterveien på Heimdal.