Pelskrangelen i Høyre:

- Slarkpeiser er det over alt

Pelsmotstanderne i Høyre gjør et nytt forsøk på å få regjeringspartiet til å forby pelsdyrhold. - Vel så ille innen grisehold og kyllingdrift, sier Høyres Torhild Aarbergsbotten. Hun er veterinær og pelsdyrtilhenger.

Torhild O. Aarbergsbotten mener mange nå bruker Mattilsynets statistikk ukritisk for «å få has på pelsdyrnæringen». 

Pelsdyrnæringen går en skjebnehøst i møte. Før jul kommer stortingsmeldingen fra Landbruksdepartementet som avgjør om det er kroken på døra for pelsdyrbøndene.