Full krangel og kraftige anklager rundt deponi ved Hestsjøen

Sp-topp Ola Borten Moe mener rådmannen i Trondheim er forutinntatt og driver forskjellsbehandling i saken om massedeponi ved Hestsjøen. Deponimotstander Snorre Vikdal mener Borten Moe bedriver politisk press og maktmisbruk.

Ulovlig. Snorre Vikdal (øverst til venstre) mener grunneier Ola Borten Moe har drevet ulovlig hogst i området ved Hestsjøen hvor et massedeponi er ønsket.  Foto: Adresseavisen

Det var i mars 2014 at saken om massedeponi ved Hestsjøen i Trondheim var oppe til politisk behandling for første gang. Siden har det vært en het potet mellom rådmannen, politikere, grunneierne og motstandere.