Nå lover han fire felt på denne veistubben

Denne veistubben sør for Melhus er ikke med i motorveiprosjektet mellom Melhus og Støren. - Vi måtte sette punktum et sted, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Nå lover han imidlertid at veistubben får fire felt, hvis hans regjering får fortsette.

Skal få fire felt: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lover fire felt mellom Melhus sentrum og Skjerdingsstad hvis hans regjering får fortsette.  Foto: Kristin Svorte

Saken oppdateres.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier han visste at veistubben på Melhus bare hadde to felt. Likevel holdt han veistubben utenfor da han ga Nye veier AS jobben med å bygge fire felt mellom Melhus og Støren.

- Vi mener det er helt naturlig å se på dette som en firefelts motorvei, men vi begynner å utbedre der veien er verst. Etter min vurdering, etter å ha kjørt hele strekningen, er det er riktig å begynne på de andre delene, sier Solvik-Olsen.

Adresseavisen har tidligere fortalt om veistubben på Melhus, som er den eneste biten av E6 mellom Stjørdal og Støren som ikke planlegges for utvidelse til fire felt, eller har fire felt fra før.

Les også: Her er veistubben vegvesenet glemte

- Må rydde etter forrige regjering

Samferdselsministeren legger deler av skylda for at det ikke planlegges utbygging til fire felts vei på veistubben på Stoltenberg 2-regjeringa.

- Denne strekningen ble utelatt i dagens Nasjonal transportplan som ble vedtatt i 2013. Nå bygger og planlegger vi mer enn det som ligger inne i NTP, men akkurat denne biten kommer vi tilbake til når vi lager vår Nasjonal transportplan i vår, sier ministeren.

- Mener du det er den forrige regjeringa som har ansvaret for at denne veien står igjen?

- Det var hvertfall den forrige regjeringa som laget og fikk vedtatt den Nasjonal transportplanen der denne var utelatt. Men min jobb er å sørge for at vi rydder opp i sånne ting. For vi vil ikke ha en sånn stykkevis-og-delt-tilnærming.

Les også: Pengemangel rammer skjønnsbehandling av E6 sør

- Måtte sette punktum et sted

- Men det var jo deres regjering som opprettet Nye Veier AS, for helhetlig og sammenhengende veibygging. Hvilke vurderinger lå til grunn da Nye Veier fikk i oppgave å bygge motorvei mellom Melhus og Ulsberg uten at man tok med denne veistubben?

- Vurderingen var at vi måtte sette punktum et sted. Vi har lagt frem en portefølje på 133 milliarder kroner. Vi la inn de strekningene vi mener man må komme i gang med først, og som må være helhetlig. Det er mange veiprosjekter i randsonene som også må utbedres, men som man har litt bedre tid på. Og da er det naturlig at vi tar de inn i Nasjonal transportplan-arbeidet.

- Det planlegges fire felt hele veien fra Nord-Trøndelag til Støren. Du snakker om randsoner, men her handler det altså om fire kilometer midt i denne veien?

- Randsoner i det som Nye Veier har. Og så er det jo det som Statens Vegvesen har ansvar for. Og det er der jeg sier at et sted må vi sette grensen.

- Jeg får ikke dette til å henge sammen med slagordet «helhetlig og sammenhengende» når man har fire felt hele veien bortsett ifra de fire kilometerne i Melhus?

- Nei, men de fire kilometerne er altså utenfor Nye Veiers portefølje. Vurderingen handler om hvem som skal gjøre en helhetlig jobb her, Nye veier eller Statens Vegvesen. Uansett blir ikke spaden satt i jorda før sommeren 2018, og før det skal vi skal ta beslutningen om ny portefølje for veivesenet og for Nye veier, sier Solvik-Olsen.

Les også: - En parodi hvis dette får skje

Se også: Slik blir din nye fartshverdag

Lover fire felt

Samferdselsministeren skal legge frem Solberg-regjeringens første Nasjonale transportplan til våren. Solvik-Olsen sier han vil komme tilbake til veistubben i forbindelse med fremleggingen av planen. Han vil imidlertid ikke si at veistrekningen faktisk blir en del av regjeringens nye Nasjonal transportplan.

- Jeg hverken bekrefter eller avkrefter noen ting av det som vil ligge i NTP’en. Men det er da det er naturlig å håndtere den. Jeg er helt enig i at det å ha en firefelts motorvei, som skal ha fire kilometer med tofelts, det skal vi ikke ha til slutt.

- Kan du love at denne veistubben ikke blir stående igjen som tofelts etter at resten av Melhus–Støren er bygget ut?

- Hvis vi får styre hvordan man bygger vei så kommer du til å få en firefelts sammenhengende motorvei. Det handler om konkurransekraft og for transportnæringa og trafikksikkerhet for bilistene. En vei med så mye trafikk kan ikke være to felt i lengden.

- Så hvis din regjering fortsetter, kan du love at denne veistubben ikke blir stående igjen som tofelts etter at resten av Melhus Støren er bygget ut?

- Det er riktig, sier Ketil Solvik-Olsen.

Les også: Her råkjører flere i over 200 km/t

Se også: Ikke 110 på Nyveien til Værnes

Nasjonal Transportplan
 

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk.

NTP varer i 10 år men revideres hvert fjerde år.

Nasjonal transportplan for 2014-2023 ble lagt fram 12. april 2013 og behandlet i Stortinget 18. juni 2013. Planen gjelder fra 1. januar 2014.

Ny NTP blir lagt frem for Stortinget våren 2017 og gjelder for 2018-2029.

(Kilder: regjeringen.no og ntp.dep.no)

Veiprosjektene sør for Trondheim
 

Disse veiene er under utbygging eller planlegging på E6 sør for Trondheim.

  • E6 Trondheim - Melhus bygges ut av Statens vegvesen i forbindelse med Miljøpakken i Trondheim. E6 skal bygges ut til fire felt mellom kjøpesentrene på Tiller og Jaktøyen rett nord for Melhus sentrum. Prosjektet er i gang og er planlagt åpnet i 2019.
  • E6 Melhus - Ulsberg skal bygges ut, hovedsakelig av regjeringens nye veiselskap Nye Veier AS. E6 skal bygges ut til fire felt mellom Skjerdingsstad rett sør for Melhus sentrum og Støren. Fra Støren til Ulsberg i Rennebu skal E6 bygges ut til tofelts vei med forbikjøringsfelt. Det er ikke klart når veibygginga vil starte opp. Det var Statens Vegvesen som planla prosjektet før det ble overtatt av Nye Veier AS.
På forsiden nå