Klasse 10C

Thomas hektiske tirsdag

- Elever sier at de har dårlig tid til lekser. Det er ikke skolen, men heller det som skjer på fritida som har skylden.

Joakim Høyland er en av de to lærerne til klasse 10 C på Charlottenlund ungdomsskole. Han bekrefter det elevene selv gir uttrykk for, at hverdagen deres er en kamp mot klokka. Overfor Adresseavisen har de framholdt tidspress som et av de mest aktuelle temaene for dem.