Kommunesammenslåing nå igjen

Det er nye samtaler om kommunesammenslåing. Ordførerne i Hitra og Frøya snakker sammen. I Os, Holtålen og Røros blir det felles formannskapsmøte.

De tre ordførerne i Os i Hedmark, Røros og Holtålen kom samlet da Fylkesmannen i Sør-Trøndelag la fram sin innstilling til kommunesammenslåinger. Disse tre bør slå seg sammen nå, mener fylkesmann Brit Skjelbred. Fra venstre: Runa Finborud, Os, Hans Vintervold, Røros og Jan Håvard Refsethås, Holtålen. 

Fylkesmannen har pekt spesielt på øykommunene Hitra og Frøya og fjellkommunene Røros, Holtålen og Os i Hedmark. Begge steder ble det nei til kommunesammenslåing i den runden som var før sommeren. Kommunene tar nå en ny diskusjon etter pålegg fra Fylkesmannen. De tre fjellkommunene diskuterer også et tettere samarbeid blant annet med felles legekontor som et alternativ til sammenslåing.