Slik lyktes de mektige aktørene på Overvik

Dette er historien om hvordan et idyllisk jordbruksområde - stikk i strid med vedtatte planer - i rekordfart ble omregulert til et boligområde med blokker og småhus.

Klokka er 11 minutter over åtte på morgenen den 5. mai 2015, kaffen er ferdigtraktet og det er 49 minutter til formannskapsmøtet starter. Da mottar bystyresekretariatet et forslag fra politikerne som skal ta byplankontoret helt på sengen: Overvik Utvikling, og Øvre Rotvoll, skal få lov å regulere områdene selv. I formannskapsmøtet advarer byplansjef Hilde Bøkestad på det sterkeste mot dette, til ingen nytte. Rådmannen er bekymret fordi hele nye Trondheim øst står foran en omfattende utvikling, og mener at en privat utbygger ikke er egnet til å ta seg av dette. Men fellesforslaget fra Ap, H, og V, levert i 49. ende minutt, får solid flertall i formannskapet.