Koteng får bygge over sensasjonsfunnet

Riksantikvaren gir utbygger Ivar Koteng grønt lys til bygging over Klemenskirken, Olav den helliges kirke. Målet er at publikum får se kirkeruinene.

Utgravingen: Arkeologene har jobbet i hele høst med å avdekke restene av kirken. 

- Det nye bygget skal opp. Planen er å fundamentere bygget på påler slik at vi gjør minst mulig skade på grunnen. Men hele dette området er så viktig at vi skal hente mest mulig kunnskap før bygget gjør det utilgjengelig.