Mysteriet Klemenskirken

Hvor Klemenskirken lå, er et sentralt, men hittil ubesvart spørsmål i Trondheims tidlige bygningshistorie.

Middelalderbyen Trondheim var et kirkelig sentrum. Her holdt erkebiskopen til, og et stort presteskap var fordelt på de mange kirkene i byen i katolsk tid. En rekke av disse er navngitt i skriftlige kilder, og arkeologene har mange steder støtt på ruiner og rester av kirkebygg. Men ofte har det vært tvil om hvilken kirke de har funnet og hvor de enkelte kirkene lå.