Stjørdal:

Rådmannen gjennomgår 294 barnevernssaker

Fylkesmannens refs av barnevernet i Værnesregionen har ført til full oppvask i den interkommunale tjenesten.

Barnevernstjenesten i Værnesregionen får sterk kritikk fra Fylkesmannen. 

Værnesregionen driver et stort oppryddingsarbeid i barnevernstjenesten, etter pålegg fra fylkesmann i Nord-Trøndelag. I september skrev Trønder-Avisa at det for Fylkesmannen dreier seg om en bekymring som strekker seg fem år tilbake i tid. Allerede i 2011 ble det under tilsyn avdekket at tjenesten brøt lovverket systematisk, skrev avisen.