Lerøy og Måsøval blir anmeldt for grov dyremishandling

Både Norges Miljøvernforbund og Noah anmelder fiskeoppdrettere etter luseangrep på oppdrettsanlegg ved Frøya. Fisken har vært utsatt for alvorlig dyremishandling, mener de.

Luseangrep: Dette bildet fra Langskjæra (drevet av Lerøy Midt) viser at lusa hadde beitet helt ned på hodebeinet til laksen. 

Miljøorganisasjonene mener de to oppdrettsselskapene Måsøval og Lerøy Midt er ansvarlige for grov dyremishandling av laks i oppdrettsanleggene Langskjæra, Langskjæra 2 og Fjølværet ved Frøya.