NTNU ønsker gode ideer til modell for campus

Fredag inviterer NTNU til åpen internasjonal idékonkurranse om hvordan campus skal bli.

Illustrasjon viser en tenkt løsning for utbygging i området mellom Glæshaugen-platået og Handelshøyskolen i Elgeseter gate. Stort plassbehov og forholdet til Høyskoleparken blir sikkert et hett tema i campusprosjektet. 

Styret ved NTNU har bestemt at campus skal utvikles på Gløshaugen og vestover mot Elgeseter og Øya. Konkurransen som nå utlyses handler om å få frem ideer til gode modeller for lokalisering og størrelser på bygg innenfor dette området.