Kan få flere togavganger på enkeltspor

Det er fullt mulig med tog hvert kvarter mellom Trondheim og Stjørdal uten å måtte bygge dobbeltspor.

Raskere: En kjøretid på under to timer mellom Trondheim og Steinkjer vil redusere behovet for antall tog, mannskap og kryssingsspor/dobbeltsporparseller med en tredel. Her fra Skogn stasjon. 

Ved å gjennomføre en del mindre tiltak vil man få et tilstrekkelig antall kryssingspunkter. I tillegg kan gods- og fjerntogtrafikken gå uhindret.