St. Olav på topp i antibiotikabruk

– Bruken har økt betydelig uten at vi kjenner noen god grunn, sier overlege Bjørn Waagsbø.

Uvettig: - Vi må ikke risikere at viktige antibiotika blir uvirksomme på grunn av uvettig overforbruk, sier Bjørn Waagsbø, overlege ved avdeling for infeksjonssykdommer ved St. Olavs Hospital. 

St. Olavs Hospital er blant sykehusene i landet som har størst forbruk av sterk antibiotika.