Stortinget legger lista høyt

Stortinget ber regjeringen sørge for at de nye byggene i NTNUs campusprosjekt produserer mer strøm enn de forbruker.

Stortinget ønsker at campusutvidelsene ved NTNU skal lage mer energi enn de forbruker. 

Rektor lover at NTNU skal strekke seg etter målet, men tør ikke garantere at byggene til sammen lager mer energi enn de bruker.