Stortinget legger lista høyt

Stortinget ber regjeringen sørge for at de nye byggene i NTNUs campusprosjekt produserer mer strøm enn de forbruker.

Stortinget ønsker at campusutvidelsene ved NTNU skal lage mer energi enn de forbruker.  Foto: NTNU

Rektor lover at NTNU skal strekke seg etter målet, men tør ikke garantere at byggene til sammen lager mer energi enn de bruker.