Motorveien kommer rett gjennom dette fjøset i Melhus

60 boliger må vike plass for ny E6.

Både bolighuset og driftsbygningen må vike plass for ny motorvei.  Foto: terje svaan

- Dette er en gård som har vært i slekta i mange hundre år. Tapet av boplassen, der generasjoner har bodd, er det aller tøffeste, sier Elling Nideng.