Godstrafikken i Trøndelag:

48 000 flere trailere på veien hver dag

- Vi er i ferd med å tape kampen om å flytte mer gods fra vei til bane og sjø. Økningen i godsmengdene i årene som kommer blir enorme. Dersom vi ikke handler nå blir veiene fylt opp med nye vogntog.

Rolf Aarland og Bjørn-Arve Raanes leder arbeidet med å kartlegge godsstrømmene til og fra Trondheim. De sitter på tall som forteller om en voldsom økning i godsmengden i årene som kommer, og tror mye av økningen vil komme på veiene. 

Dette er advarselen fra Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel i Sør-Trøndelag, konsulent Rolf Aarland i Logistica og Bjørn-Arve Raanes, prosjektleder for godsprosjektet i Sør-Trøndelag. De jobber nå med å kartlegge godsstrømmene i fylket, og tegner et dystert bilde av situasjonen på trønderske og norske veier i årene som kommer dersom det ikke skjer endringer nå.