Trondheimsbudsjettet:

85 nye stillinger til eldreomsorgen

Flertallet i Trondheim lanserer det de kaller et historisk løft for eldreomsorgen i Trondheim neste år. 30 millioner i tillegg til rådmannens budsjett skal gi 85 nye stillinger på sykehjem og i hjemmetjenesten.

Flertallet i trondheimspolitikken lanserer det de kallet et historisk løft som eldreomsorgen i Trondheim i sitt budsjettforslag for 2017. I budsjettet legges det inn langt flere stillinger enn rådmannen har lagt opp til for neste år. Fra venstre Jon Gunnes (V), Marte Løvik (Sp), Geir Waage (Ap), Rita Ottervik (Ap), Hilde Opoku (MDG), Geirmund Lykke (KrF), Morten Kokass (PP) og Ottar Michalsen (SV). 

I tillegg kommer økningen som er lagt inn på grunn av at befolkningen øker de neste årene. 15. desember behandler bystyret i Trondheim budsjettet for neste år. Arbeiderpartiet og sentrum-venstrealliansen offentliggjorde mandag sitt forslag til budsjett for 2017.