31 forslag på bispekandidater i Nidaros

Domprost Ragnhild Jepsen er foreslått flest ganger

Nidaros bispedømmeråd har fått inn 31 ulike forslag på hvem som bør etterfølge Tor Singsaas som ny biskop i Nidaros i 2017.

Populær. 13 enkeltpersoner/grupper har forslått domprost Ragnhild Jepsen som ny biskop i Nidaros. 

To navn peker seg ut i forslagsbunken med absolutt flest forslag , domprost Ragnhild Jepsen, Nidaros og Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Kirkenes Verdensråd.