- Vi vil fylle treningssentrene på formiddagstid

- Vi betaler fullt medlemskap ved treningssenteret. Har ikke vi da også krav på at våre ønsker blir hørt? Vi håper enkle og lite kostbare tilpasninger kan bidra til bedre folkehelse, sier Jorunn Aune, som bruker krykker og elektrisk rullestol.

Betaler: Kari Klokkernes, Karl-Egil Elstad og Jorunn Aune oppfordrer treningssentre til å gi alle sine kunder det tilbudet de betaler for. 

- Her må det da være et marked for sentre som vil ha flere kunder inn i de stille timene mellom klokken ti og to, spør hun, Kari Klokkernes og Karl Egil Elstad.