Vil forby opsjonsavtaler på matjord

Landbruksdirektoratet antar at det fins svært mange hemmelige avtaler rundt de store byene.

I dette området, nesten på grensa til Malvik, er det at Rune Olsø og Staur har en opsjon hos landeier Kjetil Wæhre. 

Landbruksdirektoratet foreslår å forby opsjonsavtaler på matjord. Et slikt forbud ville rammet opsjonsavtaler som det Rune Olsø og Staur har inngått med grunneier Kjetil Wæhre på Være – sammen med alle andre opsjonsavtaler andre utbyggere i Trondheim har. Man antar at veldig mange av grunneierne rundt de store byene allerede har inngått slike hemmelige opsjonsavtaler, men det er ingen som vet hvilket omfang de faktisk har.