- Ekstremsport å få gjort om matjord

Øyvind Christensen i Nhp Eiendom sier det er svært krevende for en utbygger, både menneskelig og pengemessig, å lykkes i å få omregulert landbruksjord til bolig eller næringsformål.

Eiendomsinvestor Øyvind Christensen har inngått dusinvis av opsjonsavtaler og tror ikke på forbud. Men et register er han åpen for. 

Øyvind Christensen driver først og fremst med næringsbygg, ikke boligbygging. På Torgård i Trondheim står Nhp Eiendom bak flere lagerbygg på et samlet areal på om lag 50 000 kvadratmeter, der det tidligere var landbruksjord. Christensen sier de har inngått et dusin opsjonsavtaler med grunneiere på landsbasis og han er helt imot et mulig forbud mot opsjoner.