– Når folk ber om hjelp på den måten må man ta det alvorlig

Foreldrene ba om støtte, men barnevernet i Værnesregionen fulgte ikke opp. Fylkesmannen mener barnevernet har begått lovbrudd og ikke gitt familien den hjelpen de trenger.

–Vi hadde startet et liv som rusfrie samtidig som vi skulle finne oss til rette i foreldrerollen. Det var ikke enkelt, men det fungerte da vi fikk hjelp jevnlig. Men da oppfølgingen uteble, sammen med samlivsbruddet, ble det for mye for meg. Hjelpen måtte kommet da den skulle, ikke mange måneder i etterkant, sier «Kristin». 

De siste ukene har Adresseavisen skrevet flere saker om at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag peker på total systemsvikt i barnevernet i Værnesregionen. Foreldreparet «Tore» og «Kristin» er blant dem som opplever å ha blitt sviktet.