Etterlyser jus i utdanningen

Velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag mener fagfolk i barnevernet ikke har god nok utdanning i saksbehandling og jus.

I barnevernssaken i Værnesregionen som Adresseavisen omtalte, fikk barnevernet hard kritikk for dårlig saksbehandling. 

- Vi har sett at manglende kompetanse i saksbehandlingen har resultert i saksbehandlingsfeil og brudd på god forvaltningsskikk, sier velferdsdirektør Stene.