- Rådmannen er ikke inhabil i Nidarø-saken

Kommuneadvokaten mener rådmann Morten Woldens styreverv i stiftelsen Nor-Fishing ikke gjør ham inhabil i å utrede saken om bygging av ny storhall på Nidarø.

Habil: Kommuneadvokaten har kommet til at rådmann Morten Wolden ikke er inhabil nå han utreder spørsmålet bygging av storbyhall i Trondheim. Wolden sitter i styret i Nor-Fishing. 

Det blir nå opp til bystyret torsdag å ta endelig stilling til habilitetsspørsmålet. Da skal også spørsmålet om storhallen skal bygges på Nidarø avgjøres.