- I organisasjoner der makt er involvert, øker faren for overtramp

Makt og alkohol er to risikofaktorer som øker faren for seksuell trakassering og overgrep i organisasjoner.

- En ubalanse i makt øker faren for at uønskede hendelser skjer. Da er det ikke snakk om fysisk makt, men en ubalanse i makt der for eksempel en person har en høyere posisjon, mer status eller er eldre. Denne maktubalansen kan gjøre det vanskeligere å si nei eller å si fra. Det kan være fordi man frykter represalier, godtar ting fordi man blir lovet goder i gjengjeld eller frykter at man ikke får noe man strengt tatt har krav på, sier forsker Trond Svela Sand ved Norges idrettshøgskole. Han har jobbet med slike spørsmål både innenfor idretten og Forsvaret. Han kommenterer denne saken på generelt grunnlag.