- Løftebrudd fra Høyre som lovte ny E6

Heidi Greni (Sp) kaller Høyres løfte om at ny E6 gjennom S-Trøndelag skulle stå ferdig innen sju år for tidenes løftebrudd fra Høyre

Venter på ny vei: E6 sør for Trondheim, som her ved Korporalsbrua, er en av landets mest ulykkesutsatte strekninger. 

- Torsdag kom Nye Veier AS med sin prioriteringsliste, uten at E6 sør er nevnt med ett ord, sier stortingsrepresentant Heidi Greni.