Vintervedlikehold av superbusstasjoner kan bli et pengesluk

De nye superbusstasjonene i Trondheim skal være snø- og isfrie gjennom vinteren. Vintervedlikeholdet kan bli et pengesluk for driftsbudsjettene til Trondheim Bydrift og Statens vegvesen.

Snøbrøyting. Superbussholdestasjonene skal brøytes en gang i timen ved snøfall.  Foto: Statens vegvesen

I superbussprosjektet, selve ryggraden i den nye rutestrukturen som åpner i august 2019, er det ikke satt av midler til vintervedlikehold. Slike kostnader må tas gjennom de ordinære driftsbudsjettene.