Riksantikvaren skal se på Lade idrettspark

Fylkesutvalget går inn for å tillate bygging av tribune på fotballbanen til Sportsklubben Trondheims-Ørn i det sensitive kulturlandskapet på Lade.

Ny plan: Øverst vises det opprinnelige forslaget, som ble sendt på høring i sommer. Ringve gård (t.h.). Den nederste viser det alternative forslaget med vridd fotballbane og tribune trukket mot øst, som har vært behandlet i høst. Tennisbaner og løpebane er markert i rødt.  Foto: Trondheim kommune

Fylkesrådmannen gikk inn for at den foreslåtte tribuneløsningen måtte tas ut av planen i forbindelse med byggingen av Lade idrettspark.