I disse kommunene fortsetter debatten om sammenslåing

I Midt-Norge er 16 kommuner enige om sammenslåing med andre. Men det kan fortsatt bli flere.

Her kan det bli nye runder om sammenslåing: Ordførerne i Bjugn og Ørland på kommunegrensa. Ogne Undertun (Ap og Bjugn) til venstre og Tom Myrvold (H og Ørland).  

Hitra, Frøya og deler av Snillfjord:

Hitra har vedtatt å slå seg sammen med en del av Snillfjord, men Fylkesmannen mener at også Frøya må bli en del av en stor øykommune fra 2020. Ordførerne i har møttes etter at Fylkesmannen kom med sin tilråding 30. september. Men ordførerne ser fortsatt ikke noe grunnlag for sammenslåing. Derimot ser de for seg et tettere samarbeid. Fylkesmannen viser til at begge kommunene er sårbare alene blant annet på grunn av høy gjeld. Fylkesmannen mener også at øykommunene i større grad kan spille en nasjonal og regional rolle ved å slå seg sammen.