Lerøy Midt ilegges 1,4 millioner kroner i gebyr:

25 000 laks seigpint til døde

Døende fisker i stadig større antall, store mengder laks med omfattende sårskader, manglende hud og hud hengende i filler. Og med store partier uten skjell.

Først sto fisken i seks timer i sjøvann i en av brønnene i båten, deretter sju og ti timer i ferskvann før den ble pøst ut i merden igjen. 

Det var synet som møtte fiskehelseveterinærer da de kom til Lerøy Midts oppdrettsanlegg Badstuvika i Trondheimsleia ved Sandstad på Hitra.