Brøyting av skiløype havner i tingretten

Den opphetede krangelen om deler av Gjevilvassveiene skal brøytes eller prepareres som skiløype, kommer fredag opp for Sør-Trøndelag tingrett.

Færre besøk: Skjærtorsdag 2016 i Gjevilvassdalen. Det var mye mindre besøk på Gjevilvasshytta etter at veien ble brøytet. 

Seks saksøkere, som eier hytter, setrer og skog i området, har saksøkt samvirkeforetaket Gjevilvassveien SA med krav om brøyting.