- Ingen skal tjene på å ikke følge regelverket

Komitéleder Geir Pollestad (Sp) i næringskomiteen åpner for å se på virkemidlene mot oppdrettsnæringen etter Adresseavisens sak om seigpining av oppdrettslaks.

Badstuvika: I løpet av fem-seks uker døde 25 000 laks som følge av ferskvannsavlusing. Mattilsynet mener Lerøy har utsatt fisk for store lidelser over lengre tid og vil gi selskapet høyest mulig overtredelsesgebyr. 

Blant annet gjelder dette muligheter for reaksjoner på regelbrudd, blant annet nivået på bøter Mattilsynet kan ilegge- såkalt overtredelsesgebyr.