Byantikvaren sterkt kritisk til Powerhouse på Brattøra

Miljøhensyn har vært brekkstang for å bygge høyere og større enn andre, mener byantikvaren. Snøhetta-gründer har forståelse for at brygget virker fremmed.

Byantikvar Mette Bye mener bygget er med på å lage en barriere mellom byen og fjorden. 

Byggingen starter i april, i området mellom Sjøgangen og Miljødirektoratet. Det 18 000 kvadratmeter store bygningen vil stikke 40 meter i været på det høyeste.