Ny rapport om det som gikk galt i krenkelsessaken:

Derfor gikk det galt da kommunen skulle håndtere krenkelsessaken

Svært mye gikk galt da kommunen skulle håndtere saken om seksuelle krenkelser ved en skole i Trondheim, viser ny rapport. Barna kan ha blitt skadelidende, mener flere informanter.

Oppslaget i Adresseavisen da saken ble kjent i april i fjor. Både politi, BFT og skolens ansatte mente offentliggjøringen skjedde for tidlig. 

Kommunerevisjonen har gått etter hvordan den såkalte krenkelsessaken er blitt håndtert. Flere informanter mener håndteringen av saken i seg selv har bidratt til å gjøre det verre for barna saken omhandler, viser rapporten som behandles i kontrollkomiteen mandag kveld. Saken kom opp etter at ett barn varslet om at vedkommende var utsatt for seksuelle krenkelser ved en skole i Trondheim. Kommunens ledelse valgte å gå ut med en pressemelding om saken i april i fjor.