Ferske tall fra UDI:

182 mindreårige asylsøkere har forsvunnet fra mottak

182 enslige mindreårige asylsøkere (EMA) har forsvunnet fra mottak i Norge i løpet av 2016. 24 av dem er borte fra mottak i Midt-Norge. Samtidig har rekordmange EMA fått beskjed om å forlate Norge ved fylte 18 år.

BORTE: 182 asylbarn er forvunnet fra omsorgssenter og mottak i Norge i 2016. Bildet er fra Torshov transittmottak, og de på bildet har ingenting med saken å gjøre. 

De 182 asylbarna har ukjent oppholdssted. Det vil si at ingen vet hvor de befinner seg. 86 forsvant i november og desember.