- Bussen skal konkurrere med privatbilen

Når det nye busstilbudet i Stor-Trondheim åpner lørdag 3. august 2019, skal det være så godt at mange vil finne det mer attraktivt å reise kollektivt fremfor å kjøre egen bil – også på fritiden.

Ut på anbud: Fra 2019 vil langt færre busser gå innom sentrum, det vil bli mulig å reise direkte mellom bydeler. Her adm.dir. Janne Sollie og plan- og driftssjef Harald Storrønning i AtB. 

Det er det hårete målet til AtB, som nå har lagt ut bussrutene for Stor-Trondheim 2019 – 2029 på anbud.