- Tvillingabort utfordrer våre idealer om godt foreldreskap

NTNU-professor er meget skeptisk til at politikerne fortsatt vil tilby fosterreduksjon av friske fostre. Men han tror slaget er tapt i denne omgang.

NTNU-professor i medisinsk etikk Berge Solberg satt i Bioteknologirådet i ni år frem til 2013, og nå er han sekretær i den kliniske etikkomiteen ved St. Olavs Hospital. 

Mandag skrev Adresseavisen om at fagmiljøet ved St. Olavs Hospital får flere henvendelser fra utenlandske kvinner som ønsker fosterreduksjon i Norge. Det omstridte inngrepet innebærer at ett eller flere fostre kan aborteres, mens svangerskapet fortsetter med ett eller flere fostre igjen. Også friske fostre kan fjernes, slo lovavdelingen i Justisdepartementet fast i fjor. Snart skal saken debatteres i Stortinget.